PORADENSTVÍ KOUČINK

SLUŽBY

PORADENSTVÍ 

Pokud Vás zajímá co do poradenství patří, odpověď je cokoliv, co Vám brání v opravdovějším nebo plnějším prožívání života. Nejčastěji se objevují témata mezilidských vztahů, vztahu k sobě, otázky sexuality, zvládání zátěže, těžké životní události, úmrtí blízkého člověka, pocity nepohody a nenaplnění, vyčerpání a vyhoření, úzkosti či napětí, ztráty smyslu života, spirituální krize, atd.

Pracuji mimo jiné nedirektivním přístupem podle PCA (přístupu zaměřeného na člověka), humanistického směru poradenství. Podle něj má v sobě každý člověk obrovský potenciál porozumět sám sobě a svému prožívání a má schopnost změnit své základní životní postoje, své sebepojetí i své chování. Potom dokáže převzít zodpovědnost a řídit svůj život, který přirozeně směřuje k růstu a rozvíjení jeho vnitřních možností.  

Během procesu se může vyskytnout přechodné zhoršení (duševní či tělesné), které je známkou nastupující změny, proto zvažte své aktuální možnosti snášet jistý diskomfort.

V poradenském vztahu se setkává člověk s člověkem, proto i výběr vašeho průvodce/ poradce může být procesem. V samotném procesu, ať už u kohokoliv, Vám přeji hodně odvahy, trpělivosti a moudrosti . . .


KOUČINK

Pokud potřebujete zlepšit výkonnost v tom, co právě děláte, o co usilujete nebo rozvinout svoje nadání, je namístě využít službu kouče. Koučink je pro klienta systematickým způsobem jak se dobrat toho, co si skutečně přeje, nastavit si realistické cíle a dosáhnout jich. S každým sezením se pokrok měří a zvyšuje. Tento přístup funguje pro kohokoli, kdo se snaží dosáhnout lepších výsledků, nebo chce najít způsoby, jak využít svůj potenciál v podnikání, sportu, studiu, zaměstnání, profesní kariéře, osobnostním rozvoji, atd. Dobrý kouč zejména klade otázky, nabízí jiné pohledy na věc, pomáhá určit priority, motivuje a podporuje.

PODMÍNKY


Poskytované služby jsou plně hrazeny klienty

Klient hradí konzultace hotově na místě nebo převodem na účet. Sezení trvá 50 minut. Obvyklá frekvence setkávání je zpočátku 1x týdně. Jiná délka setkání či frekvence setkávání je možná na základě domluvy obou stran. 

Na konzultaci je třeba se objednat předem. Objednat se můžete telefonicky, sms zprávou nebou mailem. Vzhledem k charakteru práce nemohu být vždy k dispozici na telefonu. V takovém případě odpovím v nejbližším možném termínu.

Objednáním souhlasíte s těmito STORNO PODMÍNKAMI:

Dohodnutou konzultaci je třeba zrušit nejméně 48 h předem. V případě, že konzultaci odřeknete později, bude Vám účtována ve výši 50% ceny. Děkuji a věřím, že tuto podmínku chápete. A naopak, pokud konzultaci zruším já, méně než 48 hodin předem, nabízím příští sezení za 50% plné ceny. 

Konzultace nenahrazuje odborné lékařské vyšetření, odbornou lékařskou péči a především odborný lékařský dohled. Konzultace není klinickou psychoterapií. 

CENÍK

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ 

50 minut

800 Kč

KOUČINK

50 minut

1000 Kč

Číslo účtu : 1334530006/2700 UniCredit Bank


© 2021 Roman Horák
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!