přednášky a semináře

Seminář pro učitele základních a středních škol

"JAK LÉPE ZVLÁDAT STRES A PŘEDEJÍT SYNDROMU VYHOŘENÍ"


Podle studie vedené Psychiatrickou klinikou 1. LF UK a VFN na souboru 2.394 učitelů bylo zjištěno, že alarmujících 53,2 % učitelů uvádí, že jejich práce je pro ně zdrojem dlouhodobého stresu vedoucímu k vyhoření. Dále 15,2 % učitelů uvádí střední až těžkou míru deprese, což je téměř dvojnásobek oproti běžné populaci. A 44 % vyučujících reportuje o spánkovém deficitu. Zjevná je nedostatečná znalost zdravého životního stylu. 

To ve svém důsledku vede nejen ke zvýšené nemocnosti a odchodům učitelů z profese, ale také k horším studijním výsledkům žáků.

Výzkum poukazuje na to, že syndrom vyhoření je spojen s faktory, které mohou učitelé sami ovlivnit, za předpokladu, že si uvědomí důležitost prevence a že jsou seznámeni s nástroji prevence. A protože je problém definován jako systémový, nelze ho podceňovat. Škola zde může sehrát svoji proaktivní roli. Seminář, který vám nabízím je koncipován na základě současných znalostí z oblastí sociální neurovědy, neurofyziologie, moudrého odkazu starořecké filozofie a vlastní praxe.


Porozumění tématům vede účastníky 

- k zlepšení rozpoznání a řízení stresu, 

- k lepšímu hospodaření se svým energetickým potenciálem, 

- k efektivnějšímu pracovnímu výkonu, 

- k snížení konfliktů, 

- k možné změně životního stylu  

- k větší spokojenosti a lepší spolupráci. 


Seminářem se prolínají praktické  nácviky účinných relaxačních technik. 

Témata mají přesah do osobního života, vedou k lepšímu sebepoznání a chápání vztahových interakcí.

Délka semináře je 3-4 hodiny dle domluvy.


Jsem původním vzděláním učitel, v současnosti pracuji ve vlastní poradně. Mám téměř 20 leté zkušenosti s vedením větších týmů v segmentu zdravotnictví a vzděláváním dospělých. Mým dlouholetým tématem je osobní rozvoj a zdraví. S tématem semináře mám vlastní zkušenost.


Reference po proběhlém semináři: 
Mgr. Petr Brychta Ph.D., ředitel ZŠ a MŠ Jince, tel.: +420 770 172 661 
Mgr. Miroslav Včelař, zástupce ředitele ZŠ a MŠ Jince, tel.: +420 770 172 662


V případě zájmu o seminář ve vaší škole mě kontaktujte na: 

Mgr. Roman Horák  

tel.: +420 603 153 822

email:romanhorak69@post.cz© 2021 Roman Horák
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!